RU KZ

«Сұлтанмахмұт Торайғыровтың әділдік философиясы» тақырыбындағы «Адалдық сағаты»

АДАЛДЫҚ САҒАТЫ: СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВТЫҢ 

ӘДІЛДІК ФИЛОСОФИЯСЫ

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен «Сұлтанмахмұт Торайғыровтың әділдік философиясы» тақырыбында кезекті адалдық сағаты өткізілді.

Сұлтанмахмұт Торайғыров – қазақ классикалық әдебиетінде ұлы Абай қалыптастырған көркемдік дәстүрлерді байытып жалғастырушы суреткер. Ол өз заманының ең мәнді, көкейкесті мәселелерін көтеріп, өзінің көркем қолтаңбасын, қоғам мен адам өміріндегі алуан шындықтар көрінісін шығармаларына арқау етті.

«Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды» арман еткен Сұлтанмахмұт Торайғыров бүкіл ғұмырын халық ағарту ісі мен еліне қызмет етуге арнаған.

Сұлтанмахмұт поэзиясы – ақындық шеберліктің, ұлтжандылықтың, азаматтықтың мектебі. Ақын өзінің саналы, саяси, жазушылық өмірін:

«Шындықтың ауылын іздеп түстім жолға,

Разымын, не көрсем де осы жолда

Шаршармын, адасармын, шалдығармын,

Бірақ бір табамын деп, көңілім сонда», – деп жырлап, өмір бойы осы сертін орындау жолында қызмет істеді: өзінің халқына өнер, білімнің шыңына шығу арқылы еркіндік, бақыт іздеді.

Ақынның бел шешіп жазу ісімен айналысқан кездері қазақ халқының тарихында өте бір ауыр жылдар еді. Ол мәдениеті озық, экономикасы дамыған елдердің жоғары жетістіктерін уағыздап, жаңалықтың жаршысы бола білді. Сол себептен ақын «Бүгінгі жастарға оқу міндет, бар қиындықты тек қана ғылым жеңбек» деген үлкен ой тастап:

«Қараңғы қазақ көгіне,

Өрмелеп шығып, күн болам

Қараңғылықтың кегіне

Күн болмағанда кім болам?», – деп жазды.

Ақынды толғандырған мәселелер бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Автордың пікірінше, әділдік қана адамдарды «өзара таласудан», «адамның көз жасынан» және «қан төгуден» құтқара алады. Әділдік – бұл «бақыт пен күштің кілті».

Оның сөздері жас ұрпақ үшін бағдар және мәңгілік темірқазық болып қала бермек.

 

Бейне-дәріске сілтеме: 


ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ: ФИЛОСОФИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ СУЛТАНМАХМУТА ТОРАЙГЫРОВА

 

Агентством по противодействию коррупции выпущен очередной
«Час добропорядочности» на тему «Философия справедливости Султанмахмута Торайгырова».

Султанмахмут Торайгыров – последователь классической казахской литературы, основанной великим Абаем. В своем творчестве он отразил актуальные вопросы своего времени, описав жизнь простого народа, нуждающегося в образовании.

Султанмахмут Торайгыров посвятил всю свою жизнь служению Родине и просветительству: «Моя цель – освещать путь моего народа», – писал он в своих произведениях.

Его поэзия – это школа поэтического мастерства, патриотизма
 и гражданственности.

«В путь! Аул справедливости буду искать,

Буду землю правдивости – чудо искать,

Буду чахнуть от жажды, сбиваться с дороги,

Буду счастье высокое всюду искать». 

Эти строки отражают жизненные ценности поэта, которых
 он придерживался в борьбе за просвещение народа.

Он призывал молодежь открыться миру, заниматься наукой
и саморазвитием: «Молодежь должна учиться, только знания и труд помогут преодолеть все трудности на их пути».

«Я бы солнцем взошел над землей,

Озарив родные края.

Как смогу я бороться с тьмой,

Если светить не сумею я?!» – писал поэт.

Проблемы, освещенные поэтом, сегодня не потеряли актуальность.
По мнению автора, только справедливость может спасти людей от «ссор», «человеческих слез» и «кровопролития». Справедливость – это «ключ к счастью и силе»

Его слова должны послужить путеводителем для подрастающего поколения и навсегда останутся заветом.

 

Ссылка на видео-урок: 

Добавлено: 25-02-2021, 11:13
0
22

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Наверх